Ліцей

artliceum-admin

Здание Харьковского Академического Художественного ЛицеяХарківський художній ліцей був заснований в 1992 році Харківським художньо-промисловим інститутом (зараз Харківська академія дизайну і мистецтв) за участю професорів, доцентів академії, видатних діячів культури і мистецтв, провідних дизайнерів. Створення ліцею було схвалено вченою радою академії, і він став одним з перших загальноосвітніх навчальних закладів нового типу на Харківщині. Вже 1 вересня 1992 року ліцей відчинив двері для своїх перших учнів. В 2012 році ліцей був переіменований у Харківський академічний художній ліцей

За більш ніж тридцять років існування в ліцеї створена система допрофільного і профільного навчання дітей старшого шкільного віку, обдарованих в художньо-естетичній галузі. Розроблені, апробовані та затверджені міністерством освіти і науки України авторські програми з профільних дисциплін. Розроблені та надруковані методичні посібники до профільних курсів, за якими працюють учні. Створений методичний фонд ліцею, музей кращіх робіт учнів. В ліцеї існує постійно діюча виставка робіт ліцеїстів. За роки навчання учні ліцею під час зимової та літньої практики відвідують кращі музеї Європи та України для знайомства з кращими зразками вітчизняного та світового мистецтва. Учні ліцею бкруть участь у виставках, творчих заходах та посідають найкращі місця, стають лауреатами та дипломантами різноманітних художніх конкурсів. Всі випучкники ліцею продовжують навчання в кращих вишах України та країн Європи. Серед випускників ліцею — видатні діячи мистецтва, члени Національної спілки художників України та Національної спідки дизайнерів України.

В ліцеї створена доброзичлива та сприятлива атмосфера для навчання дітей, в якій кожна дитина почуває себе комфортно.

Ліцей став базовим профільним середнім навчальним закладом, де здійснюється підготовка абітурієнтів не тільки для Академії дизайну та мистецтв, а і для інших вишів образотворчого, архітектурного, дизайнерського, декоративно-прикладного, мистецькознавського напрямів.

Харківський академічний художній ліцей

(ліцензія АА № 214792 видана згідно з наказом Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації від 12.02.2016 № 50) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад, Концепції діяльності та Статуту Харківського академічного художнього ліцею на засадах демократії, гуманізму з урахуванням індивідуальних особливостей дитини, національних традицій та місцевих соціально-економічних умов.

Основною метою діяльності ліцею є виявлення обдарованих дітей старшого шкільного віку (10-й та 11-й класи) в галузі образотворчого мистецтва, а також сприяння реалізації їх творчих здібностей з метою подальшого успішного навчання в Харківській державній академії дизайну та мистецтв, а також в інших профільних навчальних закладах України.

Профіль навчання — художньо-естетичний.

Ліцензійний обсяг — 50 учнів.

Мова навчання — українська.

В інваріантній частині навчального плану передбачено поглиблене вивчення предметів «Мистецтво».
Варіативна частина навчального плану передбачає вивчення профільних предметів

 • «Історія образотворчого мистецтва»,
 • «Академічний рисунок»,
 • «Академічний живопис»,
 • «Композиція» ,
 • .проведення індивідуальних та групових занять і консультацій з профільних предметів.

  Прийом учнів до 10-го класу Харківського академічного художнього ліцею, проводиться відповідно з «Правилами конкурсного приймання до Харківського академічного художнього ліцею» на конкурсній основі і передбачає складання екзамену з рисунку (виконання художньої роботи).

  Профільне навчання в ліцеї здійснюється за дворічною програмою — 10-й та 11-й класи.

  Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

  1 семестр — з 01 вересня по 28 грудня (17 тижнів),
  2 семестр — з 01 лютого по 4 червня (18 тижнів та 2 тижня навчальна практика в 10 класах).

  Протягом навчального року для учнів проводяться зимові канікули — з 29 грудня по 31 січня.

  По закінченні ліцею випускники отримують Свідоцтво про повну загальну середню освіту, до переліку предметів якого включені предмети профільного циклу. Бали з предметів профільного циклу враховуються при обчисленні середнього балу свідоцтва.

  Вартість навчання складає 4000 грн. на місяць.