Ліцей

artliceum-admin

Харківський академічний художній ліцей

(ліцензія АА № 214792 видана згідно з наказом Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації від 12.02.2016 № 50) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад, Концепції діяльності та Статуту Харківського академічного художнього ліцею на засадах демократії, гуманізму з урахуванням індивідуальних особливостей дитини, національних традицій та місцевих соціально-економічних умов.

Основною метою діяльності ліцею є виявлення обдарованих дітей старшого шкільного віку (10-й та 11-й класи) в галузі образотворчого мистецтва, а також сприяння реалізації їх творчих здібностей з метою подальшого успішного навчання в Харківській державній академії дизайну та мистецтв, а також в інших профільних навчальних закладах України.

Профіль навчання — художньо-естетичний.

Ліцензійний обсяг — 150 учнів.
В 2017/2018 навчальному році навчається 65 учнів.

Мова навчання — українська.

В інваріантній частині навчального плану передбачено поглиблене вивчення предметів

 • «Художня культура«,
 • «Естетика».
  Варіативна частина навчального плану передбачає вивчення профільних предметів
 • «Історія образотворчого мистецтва»,
 • «Академічний рисунок»,
 • «Академічний живопис»,
 • «Композиція» ,
 • .проведення індивідуальних та групових занять і консультацій з профільних предметів.

  Прийом учнів до 10-го класу Харківського академічного художнього ліцею, проводиться відповідно з «Правилами конкурсного приймання до Харківського академічного художнього ліцею» на конкурсній основі і передбачає складання екзамену з рисунку (виконання художньої роботи).

  Профільне навчання в ліцеї здійснюється за дворічною програмою — 10-й та 11-й класи.

  Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

  1 семестр — з 01 вересня по 30 грудня (17 тижнів),
  2 семестр — з 01 лютого по 26 травня (17 тижнів та 2 тижня навчальна практика в 10 класах).

  Протягом навчального року для учнів проводяться зимові канікули — з 31 грудня по 31 січня.

  По закінченні ліцею випускники отримують Атестат про повну загальну середню освіту, до переліку предметів якого включені предмети профільного циклу. Бали з предметів профільного циклу враховуються при обчисленні середнього балу атестату.

  В ліцеї працює виставковий зал, в якому організовуються індивідуальні та колективні виставки творчих робіт учнів. Також ліцей проводить виставки творчих робіт ліцеїстів разом із студентами ХДАДМ в музеї академії, ліцеїсти беруть участь у міських виставках дитячої творчості, які проводяться музеями та художніми галереями Харкова та області.

  Вартість навчання складає 2100 грн. на місяць.