История лицея

artliceum-admin

Здание Харьковского Академического Художественного ЛицеяХарківський художній ліцей був заснований в 1992 році Харківським художньо-промисловим інститутом (зараз Харківська академія дизайну і мистецтв) і став одним з перших загальноосвітніх навчальних закладів нового типу на Харківщині.

За двадцать років існування в ліцеї створена система допрофільного і профільного навчання дітей старшого шкільного віку, обдарованих в художньо-естетичній галузі. Серед випускників ліцею — видатні діячи мистецтва, члени Національної спілки художників України та Національної спідки дизайнерів України.

В 2012 році ліцей був переіменований у Харківський академічний художній ліцей (ліцензія АА № 214749 видана згідно з наказом Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації № 416 від 30.08.2012 р.), який здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад, Концепції діяльності та Статуту Харківського академічного художнього ліцею на засадах демократії, гуманізму з урахуванням індивідуальних особливостей дитини, національних традицій та місцевих соціально-економічних умов.

Основною метою діяльності ліцею є виявлення обдарованих дітей старшого шкільного віку (10-й та 11-й класи) в галузі образотворчого мистецтва, а також сприяння реалізації їх творчих здібностей з метою подальшого успішного навчання в Харківській державній академії дизайну та мистецтв, а також в інших профільних навчальних закладах України.

Умовами діяльності ліцею є профільна спрямованість на надання теоретичних знань та практичних навичок учням у галузі образотворчого мистецтва.

В інваріантній частині навчального плану передбачено поглиблене вивчення предмету

 • «Художня культура» (4 години на тиждень).
  • У варіативній частині навчального плану передбачено вивчення профільних спецкурсів
 • «Академічний рисунок» (4 години на тиждень),
 • «Академічний живопис» (4 години на тиждень),
 • «Історія образотворчого мистецтва» (2 години на тиждень).
  • Також з профільних предметів організуються додаткові заняття та консультації.
  • Разом з традиційними методами викладання та формами навчання в Харківському академічному художньому ліцеї передбачаються спеціальні зимова та літня практики, виїзні заняття, де ліцеїсти займаються живописом та рисунком.

   Зміст навчання в Харківському академічному художньому ліцеї базується на наступних принципах:

  • розвиток творчих здібностей особистості в поєднанні з підвищенням її навчальних досягнень;
  • створення бази для подальшої профільної спеціалізації та безперервного навчання;
  • забезпечення умов для самовираження особистості творчо обдарованої дитини.

  Прийом учнів до 10-го класу Харківського академічного художнього ліцею, проводиться відповідно з «Правилами конкурсного прийому до Харківського академічного художнього ліцею» на конкурсній основі і передбачає:

  • конкурс творчих робіт з рисунку та живопису.

  Профільне навчання в ліцеї здійснюється за дворічною програмою — 10-й та 11-й класи.

  Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

  1 семестр — з 01 вересня по 26 грудня (17 тижнів),
  2 семестр — з 01 лютого по 28 травня (17 тижнів та 2 тижні навчальна практика в 10 класах).

  Протягом навчального року для учнів проводяться зимові канікули — з 27 грудня по 31 січня.

  При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що встановлено Законом України «Про загальну середню освіту» і обумовлює виконання навчальних програм (190 робочих днів).

  У випускних класах проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів, які отримують Свідоцтво про базову середню освіту (після закінчення 9 класу) та Атестат про повну загальну середню освіту (після закінчення 11 класу).

  В ліцеї працює виставковий зал, в якому організовуються індивідуальні та колективні виставки творчих робіт учнів. Також ліцей проводить виставки творчих робіт ліцеїстів разом із студентами ХДАДМ в музеї академії, ліцеїсти беруть участь у міських виставках дитячої творчості, які проводяться музеями та художніми галереями Харкова та області.