artliceum-admin

Здание Харьковского Академического Художественного ЛицеяХарківський художній ліцей був заснований в 1992 році Харківським художньо-промисловим інститутом (зараз Харківська академія дизайну і мистецтв) за участю професорів, доцентів академії, видатних діячів культури і мистецтв, провідних дизайнерів. Створення ліцею було схвалено вченою радою академії, і він став одним з перших загальноосвітніх навчальних закладів нового типу на Харківщині. Вже 1 вересня 1992 року ліцей відчинив двері для своїх перших учнів. В 2012 році ліцей був переіменований у Харківський академічний художній ліцей

За більш ніж двадцать років існування в ліцеї створена система допрофільного і профільного навчання дітей старшого шкільного віку, обдарованих в художньо-естетичній галузі. Розроблені, апробовані та затверджені міністерством освіти і науки України авторські програми з профільних дисциплін. Розроблені та надруковані методичні посібники до профільних курсів, за якими працюють учні. Створений методичний фонд ліцею, музей кращіх робіт учнів. В ліцеї існує постійно діюча виставка робіт ліцеїстів. За роки навчання учні ліцею під час зимової та літньої практики відвідують кращі музеї Європи та України для знайомства з кращими зразками вітчизняного та світового мистецтва. Учні ліцею бкруть участь у виставках, творчих заходах та посідають найкращі місця, стають лауреатами та дипломантами різноманітних художніх конкурсів. Всі випучкники ліцею продовжують навчання в кращих вишах України та країн Європи. Серед випускників ліцею — видатні діячи мистецтва, члени Національної спілки художників України та Національної спідки дизайнерів України.

В ліцеї створена доброзичлива та сприятлива атмосфера для навчання дітей, в якій кожна дитина почуває себе комфортно.

Ліцей став базовим профільним середнім навчальним закладом, де здійснюється підготовка абітурієнтів не тільки для Академії дизайну та мистецтв, а і для інших вишів образотворчого, архітектурного, дизайнерського, декоративно-прикладного, мистецькознавського напрямів.