Структура навчального року

artliceum-admin

Відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019 навчальний рік у ХАХЛ починається Днем знань 1 вересня 2018 року і закінчується не пізніше 1 липня 2019 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 29 грудня 2018 року, ІІ семестр – з 1 лютого по 25 травня 2019 року. Тривалість канікул у відповідності до п. 6 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» складає не менше 30 днів. Впродовж навчального року будуть проводитись зимові канікули з 30 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року.

Навчальний рік закінчується проведенням навчальної практики у 10-му класі та державною підсумковою атестацією випускників старшої школи.

Державна підсумкова атестація проводиться у відповідності до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

За рішенням педагогічної ради ХАХЛ навчальна практика для учнів 10-го класу проводитемиться у червні протягом 10 днів по 5 академічних годин на день.

Вручення документів про освіту для випускників 11-го класу планується провести 22 червня 2019 року.