Державна атестація навчального закладу

artliceum-admin

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

НАКАЗ

28.10.2015 Харків № 452

Про проведення атестаційної експертизи
навчальних закладів Харківської області
в січні 2016 року

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618, на виконання наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.01.2009 № 3 «Про організацію державної атестації навчальних закладів Харківської області», з метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчальних закладів та планового проведення державної атестації, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:
1. Провести атестаційну експертизу Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області.
З 13.01.2016 по 02.02.2016
2. Затвердити склад експертної комісії для проведення атестаційної експертизи навчального закладу (додається).
3. Експертній комісії (Байназарова О.О.):
3.1. Підготувати та подати на затвердження директору Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації робочу програму атестаційної експертизи навчального закладу.
До 13.12.2015
3.2. Здійснити атестаційну експертизу навчального закладу, узагальнити матеріали для складання аргументованого висновку атестаційної експертизи.
Відповідно до затвердженої програми
3.3. Подати аргументовані висновки атестаційної експертизи з вмотивованими пропозиціями до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та навчального закладу.
Після завершення атестаційної експертизи
4. Директору навчального закладу, що проходить державну атестацію забезпечити належні умови для роботи експертної комісії під час проведення атестаційної експертизи закладу.
Відповідно до затвердженої програми
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту А.В. Бабічев

ВІДКРИТА ПУБЛІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДІЛЯЬНОСТІ ЛІЦЕЮ

Рисунок1 Рисунок2 Рисунок3 Рисунок4 Рисунок5 Рисунок6 Рисунок7 Рисунок8 Рисунок9 Рисунок10 Рисунок11 Рисунок12 Рисунок13 Рисунок14 Рисунок15 Рисунок16 Рисунок17 Рисунок18 Рисунок19 Рисунок24 Рисунок23 Рисунок22 Рисунок20 Рисунок21 Рисунок27 Рисунок28 Рисунок29 Рисунок30 Рисунок31 Рисунок32 Рисунок33 Рисунок34 Рисунок35 Рисунок36 Рисунок37 Рисунок38 Рисунок39 Рисунок40 Рисунок41 Рисунок42 Рисунок43 Рисунок44 Рисунок45 Рисунок46 Рисунок47 Рисунок48 Рисунок49 Рисунок50

УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

НАКАЗ

09.02.2016 Харків № 41

Про результати державної атестації
Харківського приватного академічного
художнього ліцею Харківської області

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618, на виконання наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.10.2015 № 452 «Про проведення атестаційної експертизи навчальних закладів Харківської області в січні 2016 року», на підставі висновку атестаційної комісії, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:
1. Визнати атестованим Харківський приватний академічний художній ліцей Харківської області.
2. Підтвердити право Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області на надання повної загальної середньої освіти з видачею документів про освіту державного зразка про відповідний рівень освіти.
3. Начальнику відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Кононенко О.Є. оприлюднити результати атестації навчального закладу на офіційному веб-сайті Департаменту науки і освіти.
Термін: 09.02.2016
4. Директору Харківського приватного академічного художнього ліцею Харківської області Лук’яновичу О.В. оприлюднити через засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті навчального закладу результати державної атестації.
Термін: 09.02.2016
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту А.В. Бабічев