ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РОБОТУ В 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

  //  Автор: artliceum-admin  //  Просмотров: 423  //  

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РОБОТУ В 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

27 серпня 2018 року відбулось звітування директора ліцею перед громадськістю. Робота директора за 2017/2018 навчальний рік визнана задовільною.

20180827_133425 20180827_13345420180827_133440

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО РОБОТУ В 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Харківський приватний академічний художній ліцей Харківської області у 2017/2018 навчальному році здійснював свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25.06.2013, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13.10.2015, та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 № 641, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 778 від 27.08.2010, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23.11.2011, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради, інших нормативні документів, Статуту ХАХЛ, правил внутрішнього розпорядку, внутрішніх наказів.
Для організації роботи ліцею було розроблено та затверджено навчальний план ХАХЛ на 2017/2018 навчальний рік з урахуванням профілю навчання у 10-11-х класах, проведений набір учнів у ліцей на конкурсній основі у 10-ті класи, визначений склад учнів 10-11-х класів з урахуванням руху за літо і новий набір, забезпечений організований початок та закінчення навчального року, семестрів, з урахуванням медико-педагогічних даних визначені групи для навчальних занять по фізкультурі, склад спеціальної медичної групи, визначений склад педагогічних кадрів, класних керівників ліцейських класів, розподілено навчальне навантаження викладачів ліцею.
З урахуванням вимог програми і повноцінного інтелектуального і психічного розвитку учнів розроблений педагогічно і медично обґрунтований розпорядок занять 10-11-х класів, з урахуванням інтересів і нахилів розподілити по групах учнів для вивчення предметів: англійської мови, інформатики, захисту Вітчизни, академічний рисунок, академічний живопис.
Підготовлено навчальну документацію: класні журнали; особисті справи учнів; календарні плани; плани виховної роботи класних керівників. Вивчений склад учнів і підготовлено документацію: відомості про сиріт і полу-сиріт; відомості про дітей, що потребують матеріальної допомоги; картотеку дітей-чорнобильців.
З метою успішного набору в 10-ті класи на 2017/2018 навчальний рік: проведено дні відкритих дверей в ліцеї; затверджено склад комісії з прийому учнів; проведено співбесіду з учнями, які вступають до ліцею; розроблений розклад проведення творчого конкурсу, підготовлені конкурсні завдання для осіб, що поступають у ліцей.
Для задоволення інтересів дітей, розвитку їх здібностей передбачено у інваріантній частині навчального плану вивчення предметів профільного циклу: академічний рисунок, академічний живопис, історія образотворчого мистецтва; для забезпечення профільного навчання у варіативній частині були передбачено збільшення годин на вивчення предметів академічний рисунок і академічний живопис. Проводились додаткові індивідуальні і групові консультації з предметів: академічний рисунок, академічний живопис.
В минулому навчальному році в ліцеї навчалось 64 учні. На початок року – 61, на протязі року до ліцею вступило 5 учнів (до 10 класу), вибуло 2 учні (з 10 класу). Ліцей закінчило 30 випускників. З 10 до 11 класу переведено 33 учні. Під час вступної кампанії на 2018/2019 навчальний рік до ліцею прийнято 42 учні до 10 класу, 1 учень до 11 класу. На сьогоднішній день в ліцеї навчається 76 учнів: 42 учні в 10 класі, 34 учні в 11 класі.
Педагогічний колектив ліцею на початок минулого року складався з 13 педагогів (4 сумісника). За категоріями: вища – 4 вчителі, перша – 4 вчителів, друга – 1 учитель, спеціаліст – 4 вчителі. Педагогічні звання: учитель-методист – 2, старший учитель – 1. Плинність педагогічних кадрів на початок цього року склала 30 %: звільнено 2 педагоги, прийнято – 1 педагог. Зараз кількість педагогічний працівників складає 12 осіб (2 сумісники). За категоріями: вища – 4 вчителі, перша – 4 вчителі, друга – 2 вчителі, спеціаліст – 2 вчителі. Педагогічні звання: учитель-методист – 2.
Протягом минулого навчального року велика увага приділялась колективом ліцею питанню створення оптимальних умов для навчання учнів, забезпечення реалізації державного стандарту освіти.
В ліцеї були створені умови для надання учням базового рівня освіти з усіх предметів навчального плану. За академічним рівнем вивчались предмети українська література, світова література. За профільним рівнем – художня культура, естетика.
Згідно з річним планом роботи ліцею в травні 2018 року адміністрацією був проведений аналіз досягнень учнів 10-11-х класів за ІІ семестр. Аналізувався середній бал з кожного предмету та кількість учнів (у % до загальної кількості), які навчаються на початковому, середньому, достатньому та високому рівнях.
Середній бал успішності учнів 10-А класу за ІІ семестр становить 8,77. Середній бал успішності учнів 11-А класу становить 9,13. У порівнянні з результатами І семестру середній бал успішності учнів 10-А класу зріс на 0,18, а 11-А класу зріс на 0,13.
Результати навчальних досягнень учнів за підсумками ІІ семестру 2017/2018 навчального року з предметів інваріантної складової
11-А клас

Предмет Рівень навчальних досягнень Середній бал
початковий середній достатній високий
Українська мова 0 38 33 29 7,6
Українська література 0 9,5 66,7 23,8 8,6
Зарубіжна література 0 9,5 52,4 38,1 9,0
Іноземна мова 0 10 52 38 8,9
Математика 0 0 57 43 9,0
Історія України 0 38 33 29 7,7
Фізика 0 0 62 38 8,8
Астрономія 0 0 52 48 9,3
Хімія 0 0 57 43 9,4
Біологія 0 0 53 47 9,6
Екологія 0 0 53 47 9,6
Інформатика 0 0 52 48 9,5
Всесвітня історія 0 14 43 43 9,0
Економіка 0 0 57 43 8,9
Людина і світ 0 0 48 52 9,5
Художня культура 0 0 52,3 47,7 9,6
Естетика 0 0 43 57 10,1
Технології 0 33,3 33.3 33,4 8,0
Захист Вітчизни 0 0 38 62 10,1
Фізкультура 0 0 25 75 10,5

10-А клас

Предмет Рівень навчальних досягнень Середній бал
початковий середній достатній високий
Українська мова 0 15,6 73,9 12,5 8,0
Українська література 0 15,6 50 34,4 8,6
Зарубіжна література 0 12,5 59,4 28,1 8,5
Іноземна мова 0 10 52 38 8,9
Математика 0 9 75 16 8,2
Історія України 0 22 59 19 7,9
Географія 0 3 56 41 9,1
Фізика 0 9 75 16 8,1
Хімія 0 0 69 31 8,9
Біологія 0 3 41 56 9,6
Інформатика 0 3 56 41 9,2
Всесвітня історія 0 9 44 47 8,8
Правознавство 0 3 47 50 9,2
Художня культура 0 3,1 50 46,9 9,1
Технології 0 21,9 25 53,1 8,6
Захист Вітчизни 0 3,1 43,8 53,1 9,3
Фізкультура 0 0 58 42 9,3

Результати навчальних досягнень учнів за підсумками ІІ семестру 2017/2018 навчального року з спецкурсів

11-А клас

Предмет Рівень навчальних досягнень Середній бал
початковий середній достатній високий
Академічний рисунок 0 19 33,3 47,7 9,0
Академічний живопис 0 28,6 33,3 38,1 8,1
Історія мистецтва 0 0 29 71 10,4

10-А клас

Предмет Рівень навчальних досягнень Середній бал
початковий середній достатній високий
Академічний рисунок 0 21,9 46,9 31,2 8,3
Академічний живопис 0 19 67,7 16,3 8,5
Історія мистецтва 0 9 50 41 9,4

Досягнення з більшості предметів у більшості учнів достатнього до високого рівнів.
У 10-А класі середній бал вищий за середній по класу з предметів: англійська мова, всесвітня історія, правознавство, географія, художня культура, історія образотворчого мистецтва, біологія,хімія, захист Вітчизни, інформатика, фізкультура. Середній бал нижче за середній по класу з предметів: українська мова, українська література, зарубіжна література, математика, історія України, фізика, академічний рисунок, академічний живопис.
У 11-А класі середній бал вищий за середній по класу з предметів: астрономія, екологія, художня культура, естетика, історія мистецтва, біологія, хімія, екологія, інформатика, людина і світ, захист Вітчизни, фізкультура. Нижчий з предметів: українська мова. українська література, зарубіжна література, англійська мова, історія України, всесвітня історія, математика, фізика, технології, академічний рисунок, академічний живопис.
В рамках організації проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів у 2018 році в ліцеї було проведено роз’яснювальну роботу щодо документів, які визначають порядок реєстрації та проходження зовнішнього незалежного оцінювання випускниками ліцею 2018 року. Адміністрація ліцею надавала допомогу у визначенні предметів ЗНО, які необхідні для вступу до вищого навчального закладу, обраного випускником, в організації реєстрації випускників в якості учасників ЗНО та організації підготовки до складання тестів ЗНО.
В минулому році результати ЗНО були зараховані в якості ДПА з відповідного предмету.
Результати державної підсумкової атестації
11-А клас

Предмет Рівень навчальних досягнень (%) Середній бал
початковий середній достатній високий
Українська мова 0 30 45 25 8,95
Історія України 5 45 35 15 8,75
Іноземна мова (англійська) 0 0 55 45 9,45
Взагалі 1,7 25 45 28,3 9,05

Загальний середній бал атестатів склав 9,0.
В минулому навчальному році проводилась робота з попередження правопорушень та злочинів серед учнів. Основними напрямами робот були створення безпечного середовища та забезпечення права кожного з учнів на отримання знань, розвиток та дозвілля, профілактика адміністративних та кримінальних правопорушень серед учнів ліцею, формування здорового способу життя та соціальної відповідальності учнів ліцею.
Питання попередження правопорушень в учнівському середовищі, небезпеку наркоманії, тютюнокуріння та вживання алкоголю, охоплення учнів навчанням, причин відсутності учнів на уроках, необхідності неухильного виконання правил внутрішнього розпорядку та підтримки дисципліни серед учнів, про відповідальність батьків за здобуття дітьми середньої освіти розглядалися на нарадах при директорові та батьківських зборах.
В ліцеї було видано наказ «Про заборону тютюнопаління в ліцеї, затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи у 2017/2018 навчальному році».
Було укладено план спільної роботи зі службою у справах дітей Київського району, відділом кримінальної міліції у справах дітей Київського району, лікаря-нарколога, комітетом у справах сім’ї, молоді та спорту Київського району, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Київського району.
Ліцеєм з метою створення умов щодо профілактики кримінальних та адміністративних правопорушень серед учнів та запобігання розповсюдженню негативних явищ серед дітей було укладено меморандум про співробітництво з Київським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.
Учнів, що перебувають на внутрішкільному обліку, на обліку у службі справ дітей, у відділі кримінальної міліції служби у справах дітей району, учнів, які скоїли правопорушення та учнів із шкідливими звичками і залежностями в минулому році не було.
На виконання плану роботи із соціального захисту учнів на початку навчального року було виявлено дітей пільгових категорій серед учнів ліцею:
Клас Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування Діти-напівсироти Діти з багатодітних сімей Діти з малозабезпечених сімей Діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків Діти-інваліди Діти, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС Діти, реєстрацію яких проведено згідно зі ст. 135 СКУ Всього
10-А 1 - 1 - - - - - 2
11-А - - 2 - - - - 2 4
Разом по ліцею 1 - 3 - - - - 2 6

З метою забезпечення соціального захисту законних прав та інтересів дітей під час навчально-виховного процесу, необхідних умов для навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх активної життєдіяльності, з метою вдосконалення організації роботи з питань соціального захисту та профілактики правопорушень серед неповнолітніх в ліцеї було видано наказ від «Про призначення та організацію роботи громадського інспектора з охорони прав дитинства щодо забезпечення соціального захисту дітей та профілактики правопорушень і злочинів серед дітей в ліцеї у 2017/2018 навчальному році». Громадським інспектором було призначено заступника директора з навчально-виховної роботи Русанову Т.В. Громадським інспектором здійснювався контроль за навчанням, вихованням, станом здоров’я дітей пільгового контингенту.
Медичне обслуговування дітей здійснювалося спеціалістами КЗОЗ «Харківська міська дитяча поліклініка № 23» (відповідно до договору) та медичною сестрою ліцею Кітовою І.К. Медичний кабінет було забезпечено необхідним обладнанням та медикаментами. Медичні огляди учнів проводились двічі на рік після виходу з літніх та зимових канікул. Поглиблений медичний огляд було проведено за графіком у квітні 2018 року. Результати поглибленого медогляду учнів ліцею були розглянуті на засіданні педагогічної ради. Всі учні пройшли огляд. Були надані рекомендації учням і батькам щодо лікування або профілактики захворювань.
Було вивчено питання працевлаштування випускників 2018 року.
Попереднє працевлаштування випускників:
Вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівня акредитації 24 випускники
(21 – ХДАДМ, 1 – ХДАК, 1 – ХНУМГ, 1 — ХДТУБА) 85,7 %
Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації 2 випускники (ДВНЗ «ХКТД») 4,8 %
Виїхали за межі України 4 випускники 9,5 %

В минулому навчальному році продовжувалась робота з обдарованими дітьми.
Учні ліцею брали участь у Всеукраїнській олімпіаді з базових дисциплін з української мови (вчитель Шмулик С.О.), англійської мови (вчитель Русанова Т.В.).
Педколектив ліцею використовує інноваційні технології у системі викладання та різні нетрадиційні форми проведення уроків. В ліцеї розроблена чітка система проведення уроків різних типів. Творчі знахідки вчителів рисунку та живопису використовуються на уроках української літератури, світової літератури, історії, історії образотворчого мистецтва.
Семестрові перегляди з рисунку, живопису, композиції відбуваються за участю викладачів кафедр академії. Обов’язковими є перегляди методичної ради академії, яка дає оцінку методичній роботі викладачів ліцею, рекомендації щодо завдань та побудови уроків, враховуючи вимоги академії.
Для 10-х класів була організована навчальна практика з академічного живопису та академічного рисунку, яка проходила в м. Харкові.
У відповідності з Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», реалізація якого передбачає переорієнтацію вітчизняної системи освіти на гуманістичні, індивідуально орієнтовані та розвивальні освітні технології, змінюється ставлення до учнів, які виявляють неординарні здібності. Одним з пріоритетних напрямків в системі роботи освітянських установ та закладів є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей. Особливо ця пріоритетність характерна для спеціалізованих навчальних закладів.
У рамках реалізації стратегії адміністрація ліцею у 2017/2018 навчальному році здійснила такі заходи: створений ліцейський інформаційний банк даних про учнів «Обдарованість»; оформлені порт-фоліо для роботи з обдарованою та талановитою молоддю; поновлені методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень учнів.
Було підготовлено і проведено виставку творчих робіт учнів 11 класу в ліцеї, яка потім демонструвалась в обласному інформаційному центрі «Бузок».
За підсумками навчання в 10-11 класах випускниця ліцею Пєвцова Єкатєріна нагороджена золотою медаллю «За особливі успіхи у навчанні».
Науково-методична робота в ліцеї протягом року була спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення наступності у поглибленому вивченні профільних предметів, вивчення, узагальнення та створення умов для розповсюдження передового педагогічного досвіду, вдосконалення змісту профільної освіти та профільних предметних курсів за вибором.
Кожний вчитель ліцею працював за власною методичною темою згідно методичного листа, робота з предмету оформлюється в методичні папки.
Здійснення контролю за виконанням учителями програм відбувалось через відвідування уроків, лабораторних робіт, вивчення документації, вивчення обліку ї оцінки знань учнів у класних журналах, контроль за роботою факультативів та індивідуальних занять з учнями.
Адміністрацією здійснені аналіз роботи ліцею за семестри, рік.
Проводилось вивчення якості знань, умінь учнів проведенням контрольних робіт з визначенням предметів, строків проведення, здійснення контролю за станом виховної роботи на уроках, в позаурочний час, в позакласній та позашкільній роботі, ознайомлення з календарними та поурочними планами вчителів та планами кл. керівників, вивчення рівня вихованості учнів, роботи по навчанню учнів займатись самонавчанням, самовдосконаленням, перевірка стану відвідування учнями ліцею, пропусків уроків без поважних причин, вибуття із ліцею.
В травні відбувався контроль за проведенням державної підсумкової атестації.
Виховна робота у ліцеї сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму, а також створює в ліцеї сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадську і моральну позицію, реалізовувати свої інтереси та потреби, цікаво і с користю для власного розвитку проводити вільний час.
З метою створення умов задоволення комунікативних потреб формування культури спілкування учнів, згідно річного плану роботи Харківського художнього ліцею та з метою активізації діяльності учнівського колективу були проведені свята.
З метою демократизації управління ліцеєм на початку 2017/2018 навчального року були сформовані органи учнівського самоврядування. В жовтні 2017 року були проведені вибори учнівської ради ліцею, сформовані комісії учнівського самоврядування. Це дало змогу залучити майже всіх учнів до різноманітних видів діяльності ліцею, а також до управління справами колективу. Робота учнів у комісіях учнівського самоврядування (інформаційно-правовій, культурно-просвітницької та з питань дозвілля, навчальної) сприяла вихованню почуття господаря ліцею, класу, вмінню співпрацювати на принципах рівності, гласності демократизму.
Робота інформаційно-правової комісії спрямовувалась у русло вдосконалення внутрішнього учнівського розпорядку ліцею, збереження майна. Багато уваги комісія приділяла питанню налагодження дисципліни учнів.
Комісія культурно-просвітницька та з питань дозвілля брала активну участь у підготовці різних акцій і свят.
Навчальна комісія опікувалась питаннями підвищення якості успішності, допомоги невстигаючим учням.
Протягом усього року надавалася педагогічно-доцільна допомога органам учнівського самоврядування, а також була здійснена діяльність тимчасових рад з підготовки та проведення загально-ліцейських заходів.
В минулому навчальному році адміністрацією ліцею були проведені наступні заходи: укладення договору оренди приміщення ліцею, оформлення акту підготовки ліцею до нового навчального року, розроблений комплекс заходів з охорони праці та техніки безпеки, розроблений план та графік проведення занять з охорони праці: з технічним персоналом; з медпрацівниками; з учнями.
Регулярно проводились інструктажі з питань охорони життя дітей і необхідних правил техніки безпеки.
Були підготовлені навчальні кабінети та інші навчальні приміщення до початку навчального року, проведений огляд готовності навчальних кабінетів, взятий під контроль їх стан: забезпечено виконання правил з т/б, виробничої санітарії та гігієни. Ведеться журнали по техніці безпеки, обліку роботи з педколективом; забезпечено проведення вологого прибирання всіх навчальних приміщень; встановлений контроль за режимом провітрювання всіх приміщень ліцею; проведена робота з попередження травм і наведення гігієнічного порядку.
Фінансово-господарська діяльність адміністрації в минулому навчальному році була спрямована на реалізацію системи стимулювання діяльності працівників ліцею, подання соціально-матеріальної допомоги учням, працівникам ліцею, інформаційне забезпечення керування шкільним колективом, вивчення стану навчально-матеріальної бази ліцею, її збереження, зміцнення, проведення профілактичних ремонтних робіт в ліцеї, перевірку правильності використання фінансових засобів.
На початку навчального року були проведені заходи по збереженню та закріпленню навчально-матеріальної бази ліцею: проведення атестації навчальних кабінетів, приміщень ліцею до нового навчального року щодо їх відповідності нормативам; огляд стану та збереженості навчально-матеріальної бази; забезпечення збереження майна та будівлі ліцею, складання замовлення на меблі, обладнання.
На протязі року робота проводилась у таких напрямках:
Для проведення профілактичних і ремонтних робіт: перевірка якості ремонтних робіт до нового навчального року; придбання матеріалів, укладення угод, розподіл ділянок поточного ремонту; складання кошторису, розрахунок фінансування на поточний ремонт ліцею.
Реалізація та перевірка правильності використання фінансових засобів: розробка кошторису на новий навчальний рік; складання річного звіту про фінансово-господарчу діяльність; використання коштів на подання матеріальної допомоги, преміювання; використання коштів на поточний ремонт ліцею.
Збереження, використання й поповнення бібліотечного фонду ліцею: комплектування та забезпечення учнів підручниками й навчальними посібниками; вивчення роботи бібліотеки і перспективи зі збереженні підручників; стан збереження підручників, забезпеченість школярів підручниками на новий навчальний рік; комплектування бібліотечного фонду необхідною навчально-методичною, художньою літературою.
Кадрова політика, матеріальне та соціальне забезпечення працівників ліцею базувалося на законах України «Про освіту», «Про оплату праці», «Про відпустки», Кодексі законів України про працю, інших законодавчих актах України, нормативних документах Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, умовах Колективного трудового договору.