Стоп булінг!

  //  Автор: artliceum-admin  //  Просмотров: 1884  //  

Стоп булінг! Рисунок6

Шановні учасники освітнього процесу!
Адміністрація ліцею повідомляє, що у ХАХЛ призначено відповідальну особу за виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню), та процедуру подання заяв заступника директора з навчально-виховної роботи Русанову Тетяну Володимирівну.

Рисунок2

Правила поведінки для учнів
Харківського академічного художнього ліцею

1. Учень приходить до ліцею за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході до ліцею дотримується правил ввічливості, знімає в гардеробі верхній одяг й прямує до місця проведення уроку.
2. Забороняється приносити до ліцею та на його територію з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні предмети й речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики й інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.
3. Учень зобов’язаний приносити на заняття всі необхідні навчальні приладдя, підручники, зошити.
4. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, установлені навчальною програмою відповідно до розкладу занять.
5. Не дозволяється без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з ліцею та його території в урочний час.
6. У разі пропуску занять учень зобов’язаний надати класному керівнику довідку з медичної установи. У виняткових випадках відсутності на уроках за сімейними обставинами чи з інших поважних причин учень зобов’язаний надати записку від батьків (осіб, які їх заміняють) про причину відсутності на заняттях.
7. Учень ліцею повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших.
8. Поза ліцеєм учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я ліцею.
9. Забороняється вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб.
10. Фізична конфронтація, залякування й знущання є неприпустимими формами поведінки.
11. Учні бережуть майно ліцею, надають посильну допомогу в його ремонті; акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти й порядку на території ліцею.
12. Учням, які знайшли втрачені або забуті речі, належить здати їх черговому адміністратору або черговому учителю, або класному керівникові.

Рисунок4

План заходів
спрямованих на запобігання та
протидію булінгу (цькуванню)
Харківському приватному академічному художньому ліцеї
Харківської області

п\п Назва заходу Термін проведення Відповідальний
1 Ознайомлення батьків зі змістом Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» від 18.12.2019 Вересень 2020 Русанова Т.В.

2 Індивідуальні консультації а з учнями Протягом 2020/2021 навчального року Русанова Т.В.
3 Індивідуальні консультації з батьками Протягом 2020/2021 навчального року Русанова Т.В.
4 Розмішення інформаційних буклетів для батьків на інформаційних стендах Протягом 2020/2021 навчального року Русанова Т.В.
5 Лекції шкільного офіцера поліції для учнів ліцею Протягом 2020/2021 навчального року.
За графіком. Русанова Т.В.
6 Лекції шкільного офіцера поліції для батьків Протягом 2020/2021 навчального року.
За графіком Русанова Т.В.

Рисунок5

Процедура подання учасниками освітнього процесу
та розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. У разі виникнення такої ситуації учень повинен звернутися до дорослого (батьків, класного керівника, практичного психолога школи, соціального педагога школи, вчителя, заступника директора з навчально-виховної роботи, директора школи).
2. Дорослі (батьки, або особи, які є опікуном дитини) надають заяву відповідної форми директору освітнього закладу або повідомляють відповідального за виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в освітньому закладі, заступника директора з навчально-виховної роботи Русановій Т.В.
3. Педагогічні працівники по факту, виявленого правопорушення, чи інших негативних проявів учнями освітнього закладу, оперативно інформують адміністрацію ліцею.
4. Видається наказ про проведення розслідування.
5. Затверджується склад комісії з розгляду даного випадку. До складу комісії входять педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, батьки постраждалого та винного (за їх згодою).
6. Проводяться засідання комісії з розгляду данного випадку.
7. Результати розслідування оголошуються на засіданні комісії батькам (чи їх представникам) потерпілого та винного.
8. За результатами висновку комісії з розслідування у разі необхідності повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та служба у справах дітей про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Директору
Харківського академічного художнього ліцею
Лук’яновичу О.В.
(Прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________
повна адреса, телефон заявника)
__________________________

Заява
Повідомляємо Вас про виявлення випадку, який можна кваліфікувати як булінг в Харківському академічному художньому ліцеї між _________________ ( ПІБ учасника освітнього процесу), року народження, учня _________ класу / ( або вчителя,батька) та _____________ (ПІБ учасника освітнього процесу, учня____ класу (або вчителя, батька).
Короткий виклад факту, який можна кваліфікувати як булінг.

Дата (ПІБ) Підпис

Рисунок3
Рисунок1


Порядок реагування на доведені випадку булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
1. У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків комісії з розгляду випадку боулінгу (цькування), керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Cлужби у справах дітей про випадки боулінгу (цькування) в закладі освіти.
2. Комісія за результатами проведеного розслідування щодо з’ясування обставин на підставі заяви про булінг (цькування), визначених сторін булінгу (цькування), встановлених можливих причин булінгу (цькування) розробляє рекомендації для педагогічних працівників щодо освітньої діяльності з учнями, причетними до булінгу, їх батьками (особами, що їх заміняють), заходи стабілізації психологічного клімату у колективі, надання соціальних та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу (цькування).
3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.
4. Практичний психолог у межах своїх посадових обов’язків:
діагностує стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся булінг (цькування) та за результатами діагностики розробляє план корекційної роботи з кривдником та свідками із залученням батьків (законних представників);
розробляє та реалізує програму індивідуальної реабілітації для потерпілого;
розробляє профілактичні заходи для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування); для батьків або законних представників;
здійснює супровід педагогічних, науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування);
забезпечує надання психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).
5. Педагогічні працівники, які працюють з класом чи групою, у якій зафіксовано випадок булінгу (цькування), забезпечують:
виконання рекомендації комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти щодо доцільних методів навчання та організації роботи з учнями, причетними до булінгу (цькування) та їхніми батьками (законними представниками);
дотримання правил поведінки учасниками освітнього процесу в закладі освіти, визначених статутом закладу освіти, законодавством;
виробляють спільно з здобувачами освіти правила взаємодії класу чи групи під час освітнього процесу.
6. Батьки здобувачів освіти (законні представники) зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
7. За виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування) відповідає уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії.
8.Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування) та накладаються адміністративні стягнення.
Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 та 1700 гривень відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 годин.
Така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.
За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.
Якщо директор закладу освіти не повідомить уповноважений підрозділ органів Національної поліції України про відомі йому випадки цькування учасників освітнього процесу тягне за собою накладання на нього штрафу від 50 до 100 неопадоткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

Фотозвіт з лекції шкільного офіцера поліції для учнів ліцею

IMG-67fb539bb0af885b885faa69ff4cf275-V IMG-73fe5af1adcee593eab1272bd37b4a21-V IMG-737a31f814c2a5d669b860eddb065c15-V IMG-1828593baf1710ebb625112387c11ece-V