Участь батьків у державній підсумковій атестації

  //  Автор: artliceum-admin  //  Просмотров: 744  //  

Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені місцевими органами управління освітою, та представники батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу. Для цього представникам батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу необхідно звернутись з письмовою заявою до к6ерівника навчального закладу не менше як за три дні до початку атестації, за розглядом якої видається відповідний наказ керівника навчального закладу.
Під час проведення атестації в одному приміщенні (аудиторії) не можуть бути присутніми більше однієї особи, уповноваженої місцевими органами управління освітою, і більше двох представників батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу.
Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівника навчального закладу та відповідні органи управління освітою про випадки порушення порядку її проведення й у разі необхідності вносять свої зауваження та пропозиції до протоколу.
Втручання у проведення атестації та у визначення її результатів особами, які не є членами комісії, не допускається.